Maviii

Mavi bir oda hayal ediyorum, bunun gibi içine çeken cinsinden…

Bakalım başarabilecek miyim? :(